İki tür kızlık zarı dikimi vardır; bunlardan biri geçici kızlık zarı dikimi iken diğer kalıcı kızlık zarı dikimidir. Geçici kızlık zarı dikimi kısa bir süre sonra kurulacak cinsel ilişkiler için önerilir. Kalıcı kızlık zarı dikimi ise daha uzun bir süre sonra kurulacak cinsel ilişki için tercih edilir.

Kızlık zarı, toplumda farklı anlamlara sahiptir. Bekaretin ve saflığın sembolü olan kızlık zarının yırtılmış olması sorun oluşturabilir. Özellikle evlenilen gece, kızlık zarının yırtılmasıyla ortaya çıkan kanama bir ritüel olarak istenir. Kızlık zarı daha önce bozulan kadınlar için birtakım toplumsal ve bireysel sorunlar oluşabilir. Geçici kızlık zarı dikimi ile bu sorunlar kolaylıkla aşılabilir.


Kızlık Zarı Nedir?

Kızlık zarı, vajina ağzının giriş kısmında bulunan ince bir zar tabakasıdır. Zar tabakasının orta bölgesinde bir açıklık bulunur. Bu zar, her kadının doğumdan getirdiği bir yapıdır. Değişik kızlık zarı tipleri vardır. Kızlık zarı, kurulan ilk cinsel ilişkiyle yırtılır ve genellikle hafif bir kanama ve acı söz konusu olur. Kızlık zarının elastik olmadığı durumlarda zar yırtılmayabilir ve bundan dolayı da kanama olmayabilir.
kızlık zarının yırtıldığı nasıl anlaşılır


Kızlık Zarının Yırtıldığı Nasıl Anlaşılır?

Kızlık zarının yırtılıp yırtılmadığı yapılan muayene ile anlaşılır. Muayenenin dışında kesin olarak kızlık zarının yırtılıp yırtılmadığını anlama yolu yoktur. Hekim muayenesi ile vajinanın dış dudakları yana çekilir ve vajinanın ağzının net olarak görünmesi sağlanır. Hekim, bu sayede kızlık zarının bütünlüğünün korunup korunmadığını anlar. Kimi kızlık zarları yanıltıcı olabilir. Bundan dolayı hekim, büyüteç gibi aletlerle kesin tanı koymaya çalışır.


Kızlık Zarı Dikimi

Cinsel birleşmenin ardından yırtılan kızlık zarı iki şekilde dikilmektedir:
  • Geçici kızlık zarı dikimi
  • Kalıcı kızlık zarı dikimi


Geçici Kızlık Zarı Dikimi

Geçici kızlık zarı dikimi, parçalanan kızlık zarı yapılarının dikişler yardımı ile birleştirilmesidir. Genel olarak, operasyondan birkaç gün sonra ilişkiye girilmesi gerekmektedir. Çünkü birkaç gün sonra ilişkiye girildiğinde tamir edilen kızlık zarı yapıları, cinsel ilişki sırasında parçalanması kanar. Kanamanın miktarı kimi zaman az, kimi zaman da fazla olabilir. Bundan dolayı, geçici kızlık zarı dikimi çok güvenilir bir yol değildir.


Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi

Kalıcı kızlık zarı dikimiyse vajina ağzını daraltan kızlık zarına benzeyen bir zarın yapılma işlemidir. İç dudakların birbirlerine bakan yüzlerinden hazırlanmış olan ince mukoza flepleriyle vajen girişinde bir köprü kurulur. Söz konusu köprü, vajen girişini daraltır ve cinsel birleşme esnasında köprü yıkılır.

Vajinal Estetik