Tüp Bebekte Laboratuvar Uygulamaları

  1. Anasayfa
  2. Tüp Bebek
  3. Tüp Bebekte Laboratuvar Uygulamaları
Son Gönderiler

 

Kadın Doğum ekibi tarafından ameliyathane ortamında özel iğne ile toplanan yumurtalar, folikül sıvısı içinde embriyoloji laboratuvarına gönderir. Buradaki Embriyologlar toplanan sıvı içindeki yumurtaları mikroskop altında tespit ederek toplar. Toplanan yumurtalar, inkübatör adlı  cihazlara yerleştirilir. Buradaki yumurtalara uzmanlar tarafından olgunluk durumlarına göre değerlendirmeleri yapılır.

Kadının partnerinden alınan sperm örneği analizinden sonra uygun olan dölleme yöntemine karar verilir. IVF (klasik tüp bebek) veya ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi duruma göre tercih edilir.

Dölleme işleminden önce yumurtaları çevreleyen hücrelerin temizliği yapılır. Bu sayede yumurtaların olgunluk derecesi netleştirilir. Sonrasında olgun olan yumurtalar dölleme işlemine tabi tutulur. Diğerleri olgunlaşması için bekletilir.

Sperm alınması

Yumurtaların toplanacağı gün kadının partnerinden sperm alınır. Alınan spermin incelemesi yapılır. Yapılan incelemeden sonra gerekli işlemlerle sperm yumurtayı döllemeye uygun hale getirilir.

IVF(Tüp Bebek Yöntemi) nedir?

Yumurtalar çevresindeki hücrelerden temizlenmeden işleme tabi tutulur. Yumurtanın bulunduğu kültür sıvısının içine yumurta başına yaklaşık 50 bin ila 100 bin sperm enjekte ediilir. Enjekte edilmiş olan sperm hücreleri arasından bir tanesi kabuğu geçerek yumurtayı dölleme işlemini gerçekleştirir. 24 saat sonra döllenme durumu değerlendirmesi yapılır.

ICSI (Mikroenjeksiyon) yöntemi nedir?

Yumurtalar çevresinde var olan hücrelerden temizlenir. Yumurtaların olgunluk durumlarının değerlendirilmesinden sonra olgun yumurta hücreleri döllenmek için işleme alınır. Sperm hücreleri arasından en iyi kalitede olanlar hücreler seçilir. Tek bir sperm hücresi özel bir iğne yardımıyla alınarak mikroskop altında yumurta içine yumurtayı döllemesi için yerleştirilir.

Fertilizasyon (döllenme) nedir?

Yumurtaların toplandığı günden bir sonraki sabah yumurtanın döllenip döllenmediği değerlendirilir.
Embriyoların gelişiminin takibi yapılır ve değerlendirilir.
Elde edilen döllenmiş yumurtanın transferi 3-5 gün arasında uzmanların yapmış olduğu değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşir.

Embriyo transferi yapıldık tan 10-12 gün sonra gebelik testi bakılır.(HCG)

Menü